Planeetta Palvelin
Tilaa alkaen 26 €/kk

Turvallinen palvelinkeskus ja verkko

Palvelinkeskuksemme täyttää Viestintäviraston määrityksen 54 B/2014 M tärkeysluokan yksi (1) vaatimukset ja Valtiohallinnon tietoteknisten laitetilojen turvallisuussuosituksen VAHTI 23/01/2002 3-tason vaatimukset. Kansavälisessä tasolla palvelinkeskuksemme noudattaa mm. Euroopan komission DciE –Datacenter Infrastructure Efficiency –määräyksiä. Palvelinkeskus on suojattu elektromagneettiselta pulssilta (EMP).

Laitetilamme on varustettu tallentavalla kameravalvontajärjestelmällä ja kulunvalvonnalla sekä automaattisella rikosilmoitusjärjestelmällä.

Laitteistoympäristö

Palvelinkeskuksen lämpötilat pidetään tasaisena tehokkaan jäähdytyksen avulla.
Laitetiloissa on suoraan hälytyskeskukseen ohjautuva paloilmoitinjärjestelmä, paikallissammutusjärjestelyt, sekä ilman suhteellisen kosteuden automaatiovalvonta.

Verkkoyhteydet

Kaikki tietoliikenneverkon aktiivilaitteet ja komponentit ovat vähintään kahdennettu. Liityntä internetiin toteutetaan riippumattomasti kolmen eri runkoverkko-operaattorin kautta.

 • Varmennetut runkoverkkoyhteydet
 • Varmennettu tietoliikenneverkko
 • Eriytetty hallintaverkko

Fyysinen turva

 • Kahdennettu pääsähkönsyöttö
 • Kahdennetut UPS-varavirtalaitteet
 • Kahdennetut dieselgeneraattorit
 • Varmennettu ilmastointi
 • Kaasupohjainen sammutusjärjestelmä
 • Sammutusvesitiivis
 • Kaasutiivis
 • Kosteustiivis
 • Murtosuojattu ET2-standardin mukaisesti
 • EN 1047-2 mukainen palosuojaus
 • Rakennuksen rakenteellinen romahtamissuoja

Palvelinkeskuksen valvonta

 • Kameravalvonta
 • Kulunvalvonta
 • Palvelinkeskuksen tilat ovat miehitetty 24/7/365
 • 24/7/365 valvonta ja viankorjausvalmius

PDF-dokumentit

Käytettävyys- ja järjestelmäkuvaus
Ylläpito- ja tietoturvalausunto
System and availability diagram
Service and security statement